Open

Open Dojo voor research en het beoefenen van Iaido 居合道 en Kenjutsu 剣術.

Home | Doelstelling van Open dojo | Training & research | Strategisch & Technisch curriculum
Data & locatie | literatuur | Martiale Achtergronden


Doelstelling van Open dojo

Open dojo streeft een beoefening na van met name Iaido 居合道 en in mindere mate Kenjutsu 剣術. Toch zal deze laatste aan bod komen in relatie tot onderzoek en verdieping in zowel techniek als 'filosofische' context waarin beiden zijn onstaan en veilig beoefend kunnen worden.

Er is veel geplubiceerd over Iaido 居合道 en Kenjutsu 剣術 hun ontstaangeschiedenis, de manier waarop het beoefend wordt en wat de 'filosofische' en of praktische grondslag van beide disciplines zijn binnen Budo 武道 en respectievelijk binnen Bujutsu 武術. Als je informatie gaat zoeken op internet zal je opvallen dat veel gekopieerd is van elkaar. Het is dan ook aan te bevelen om goede bronnen te raadplegen en zelf op onderzoek uit te gaan zowel online als het lezen van literatuur in relatie tot zwaardkunst(en). Onderstaande toch een poging om in het kort iets te vertellen over Iaido 居合道 en Kenjutsu 剣術.

Iaido 居合道 staat sinds het begin van de 20ste eeuw beter bekend als de kunst van het vloeiend (snel) trekken van het zwaard ten bate van spirituele ontwikkeling. De betekenis van kanji (chinees/japans karakterschrift) is vaak moeilijk te duiden omdat dezelfde kanji in verschillende combinaties met andere kanji tezamen een geheel andere betekenis krijgen. Niet alleen de combinatie van kanji maar ook de opbouw van de kanji is context afhankelijk als het gaat om onderliggende betekenis en etmylogische herkomst. Maar in het licht van de handeling; het trekken van het zwaard in relatie tot de mentale toestand die wenselijk is bij deze handeling kan je de drie kanji praktisch vertalen als volgt:

Kenjutsu 剣術 kun je vertalen als zwaard technieken. Kenjutsu als begrip is onlosmakelijk verbonden met koryu 古流, de oude zwaardscholen uit Japan. Zwaardscholen hadden zo hun eigen stijlen veelal ontwikkelt uit andere scholen. Open dojo volgt geen van deze scholen of tradities na in klassieke zin. Open dojo beoogt ook geen voortzetting te zijn van een bepaalde zwaardschool of traditie. Wel is Open dojo zo opgezet dat er ruimte is om doctrines en daaruitvoortvloeiende kenjutsu of iaijutsu technieken te onderzoeken danwel uit te wisselen.

Link naar filmpjes van trainingen

Link naar onze facebook pagina

Kumitachi
Bunbu